Kategori
Team - Craftmanship Leader Team - Tier 5

Ujang

Craftmanship Leader

Kategori
Team - Craftmanship Leader Team - Tier 5

Nari

Craftmanship Leader

Kategori
Team - Craftmanship Leader Team - Tier 5

Muhamad Enoh

Craftmanship Leader

Kategori
Team - Craftmanship Leader Team - Tier 5

Solehudin Grandong

Craftmanship Leader

Kategori
Team - Craftmanship Leader Team - Tier 5

Sakum

Craftsmanship Leader

Kategori
Team - Craftmanship Leader Team - Tier 5

Aep Syapuloh

Craftsmanship Leader